Знаете ли,
че …
Недостатъчният прием на вода
е причина №1 за умората.

Знаете ли,
че…
Човешкият мозък съдържа
90% вода.

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…