ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешната дата.
12-ти януари,
1904-та година.

Учредява се Ефорията „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“
Тя е задължена „да построи необходимите университетски сгради“,
като за „учебната и научна страна на университета“
оставало да се грижи друг.

Ефорията „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ управлява
цялата завещана от братята сума
като единствен фонд.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…