Знаете ли,
че…
Най-престижните университети се намират в САЩ.
Т.н. Бръшлянена лига е окупирала местата
в първата десятка на света!

Знаете ли,
че…
Първият американски колеж
извън територията на САЩ,
е открит в 1860.
В Самоков.
На следващата година се мести
в София, Симеоново!
Днес американският колеж е най-престижното
средно учебно заведение
в България!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…