ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

5-ти януари.
1872-ра година.
Ден преди Богоявление.
Цариград.

В квартал Ортакьой на Босфора
се събират около петдесет души българи-еснафи.

Желязната черквата „Свети Стефан“
в двора на котленеца Стефан Богориди в квартал Фенер
е крепост на българщината!
В борбата за възстановяване на Българската православна църква.

На 6-ти януари,
1872-ра година.
На връх Богоявление.

50-те еснафи и насъбралият се народ от всички краища на България.
Настояват пред владиците
Иларион Макариополски,
Панарет Пловдивски,
Иларион Ловчански,
да отслужат в Желязната черквата „Свети Стефан“
литургията на български език.

Султанският ферман за Българска Екзархия е в сила вече две години.
Но цариградският патриарх-грък и Русия не го приемат.
Великият везир отхвърля оплакванията на Патриарха, като заявява ,че
Българските владици на Богоявление са действали според волята на Султана, постановена във фермана.
Така се стига до обявяване независимостта на Българската църква на 11-ти май, същата 1872-ра година.
Септември 1872-ра година Патриаршията отговаря с налагане на схизма и низвержение на владиците
Иларион Макариополски,
Панарет Пловдивски,
Иларион Ловчански.

Но!
НЕ СЕ ГАСИ туй , що НЕ ГАСНЕ!

А и думата на султана на две не става!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…