КАЛЕНДАРЪТ

4-ти януари,
1962-ра година.

В Ню Йорк е показан влак,
който може да се движи
без екипаж на борда.

КАЛЕНДАРЪТ

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…