ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

2-ри януари.
1834-та година.
Днешната Пазарджишка област.
Община Батак.
Село Нова махала.
Османска империя

Ражда се Тодор Бурмов.
Първият министър-председател на България.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…