ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

2-ри януари,
1912-та година.

На гарите в София, Пловдив и Плевен са монтирани първите телефони в България.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…