Знаете ли,
че газта за битови цели няма миризма.
Тя се добавя допълнително,
за да могат хората да усещат течовете
и да вземат мерки за спирането им.

Знаете ли,
че поради руското газово робство,
българите са най-бедните в ЕС.

Вместо да взимаме евтина азерска газ от Гърция,
ежегодно плащаме милиарди долари на руснаците!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…