КАЛЕНДАРЪТ

1-ви януари е Ден на република Чехия от 1993 г.

Чешката република включва историческите области Бохемия, Моравия и Чешка Силезия.
Площта ѝ е 78 865 km2.

Развитието на държавност по чешките земи е дълбоко свързано с българите.
Първа значима държава – Великоморавия е основана от българите през 9 век.
Именно защото там повсеместно се говори български,
Кирил и Методий идват тук да разпространяват азбуката си глаголица.
Мисията е неуспешна, тъй като великоморавските българи вече пишат на латиница и са приели католицизма.

През 10 век възникналото на мястото на Великоморавия Бохемско кралство
става част от Свещената римска империя.
То достига своя апогей под управлението на Карл IV,
който полага основите на чешката национална идентичност
със създаването на Карловия университет през 1348.

Именно един от неговите ректори, Ян Хус,
дава началото на чешката Реформация и въвлича страната в продължителни религиозни конфликти,
разтърсили континента Европа в следващите векове.

В последвалите сблъсъци с Хабсбургите, чешката държавност е почти ликвидирана.
Възстановява се едва под влиянието на общоевропейския национализъм през 19 век.

Краят на Първата световна война позволява на чехите и близките до тях словаци, също говорещи старобългарски,
да създадат нова държава – Чехословакия.
През 1945г. Чехословакия става част от социалистическият концлагер в Източна Европа и просъществува до 1993 година.
През 1983г. от нея се отделят Чехия и Словакия.

Днес католическа Чехия е демократична страна с високо развита икономика.

1 януари 2021 г. минималната работна заплата в Чешката република бе 15 200 крони на месец.
Или това са приблизително 577 евро на месец.

От 1 януари 2021 г. минималната заплата в България бе 650 лева.
Или това са приблизително 325 евро на месец.

Или казано по-просто,
за същият труд чехът получава
двойно повече от българина!

КАЛЕНДАРЪТ

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…