ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

1-ви януари,
1863-та година.

Любомир Георгиев Милетич е роден на 01.01.1863 г. в гр. Щип, в Македония.

Любомир Милетич следва филология в Загреб и Прага.
Любомир Милетич е Доктор по филология (Загреб, 1888),
професор и титуляр на Катедрата по славянска филология на СУ “Св. Климент Охридски” (1892-1934).
Любомир Милетич е един от основателите на Висшето училище в София,
действителен член (от 1898) на Българското книжовно дружество (БАН)
и председател на БАН от 1926 до смъртта си.

Любомир Милетич активно участва при основаването на Македонския научен институт в София.

Любомир Милетич сътрудничи на редица български и чужди периодични издания с публикации в областта на езикознанието,
литературната история, фолклора и етнографията.

Любомир Милетич е автор на
“Старобългарска граматика с упражнения, текстове из старобългарските паметници и речник” (1888),
“O članu u bugarskom jeziku” (Загреб, 1889),
“Старото българско население в Североизточна България” (1902),
“Das Ostbulgarische” (Виена, 1903),
“Die Rhodopemundarten der bulgarischen Sprache” (Виена, 1911).

Любомир Милетич умира в София на 01.06.1937 г

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…