Знаете ли,
че България произвежда
половината от световния добив
на розово масло?

Знаете ли,
че българите-траки агриани
са дестилирали розово масло още от древността.

През 1820 г. в Османската империя
„робът“ казанлъчанин Дончо Папазоглу
създава първата фабрика за розово масло
„Дончо Папазоглу и синове“.

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…