ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

1-ви януари,
1840-та година.
В Плевен е роден Данаил Христов Попов.

Бащата на Данаил е свещеник – поп Христо, наричан от плевенчани поп Хино.
Неговият род води началото си от село Червен бряг, откъдето се преселва в Плевен.

Данаил Попов учи в Плевенското шестокласно училище (1850 – 1856).
Данаил Попов заминава за Румъния, за да продължи образованието си (1857).
По това време баща му умира и поради липса на средства,
Данаил Попов става словослагател в печатницата „Романов-Расидеску“ в Букурещ.
През време на работата си в печатницата, Данаил Попов усвоява немски, руски, френски и гръцки език.

Срещите в печатницата на Данаил Попов с Георги Раковски, оказват голямо влияние върху идеите за национална свобода.
Под влиянието на Раковски, Данаил Попов напуска печатницата и е изпратен в Галац,
където посреща пристигащите от Румъния изселници от Ломския и Видинския край (1859 – 1861).
Данаил Попов урежда превозването им с параходи по Дунава до родните им места.

Данаил Попов се установява в Турну Мъгуреле, където се залавя с търговия и си създава добро материално положение (1863).
Данаил Попов закупува и продава в магазина си оръжие и боеприпаси.

Данаил Попов е Член на ТБЦК от 1866 г.
Данаил Попов се проявява се в организацията на бунтовните чети.
Данаил Попов подпомага организирането и изпращането в България на четите на Филип Тотю и Панайот Хитов (1867).
Данаил Попов подпомага със свои средства и четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа (1868).

От домът на Данаил Попов в Румъния, Васил Левски тръгва към България.
Със съдействието на Данаил Попов,
Апостола създава Плевенския частен революционен комитет.
Плевенския частен революционен комитет е първия в страната (1869).
Така се поставя началото на изграждането на Вътрешната революционна организация.

През същата година заедно с Васил Левски, Христо Иванов (Големия), Иван Македончето и др.
основават Турнумъгурелския частен революционен комитет.
За председател е избран Данаил Попов.

Най-голямата негова заслуга на Данаил Попов е при изграждане на Вътрешната революционна организация (1868 – 1872).
Данаил Попов изработва печат на БРЦК, който по-късно предава на Васил Левски.
Почти цялата кореспонденция на Апостола минава през Данаил Попов.
Единствен Данаил Попов има право да чете всички получавани от и за Левски писма и да взима копия от тях.
За голямото доверие към него свидетелства фактът,
че заедно с Ангел Кънчев, Данаил Попов има задачата да излагат и защитават идеите и становищата
на вътрешните дейци пред БРЦК в Букурещ.
Всъщност Левски установява архива си именно в Търну Мъгуреле в дома на Данаил Попов,
а не в Букурещ при Каравелов и не позволява документацията да се мести,
а само да се пращат преписи от кореспонденцията,
и то единствено, когато е абсолютно наложително.

Друга задача на Попов е да държи под контрол хъшовските среди в Румъния и да набира нови членове.
Данаил Попов е инициатор и създател на първите псевдоними на ръководните дейци на ВРО,
както и на шифри/лозинки/ и пароли за тайната поща на Левски.

Когато става ясно предателството на Общи, т
Данаил Попов нарича Левски „най-добрият ни българин“.

Данаил Попов сам закупува 50 револвера и 15000 патрона,
поръчани му от Ловешкия частен революционен комитет.
Данаил Попов доставя от Лиеж (Белгия) три пушки от най-усъвършенстваната система,
от които две подарява на Васил Левски и Ангел Кънчев.

И след обесването на Левски, Данаил Попов продължава делото му.
Въоръжава четата на Ботев.
Домът на Данаил Попов е сборен пункт на четата.
Данаил Попов придружава Ботев до кораба Радецки.
Именно на Данаил Попов, Ботев предава прощалното си писмо до Венета.
Именно Данаил Попов разпраща телеграми до европейските медии и правителства
за целите на завладяването на кораба Радецки.

След Освобождението от османско владичество, Данаил Попов не се завръща в България.
Данаил Попов има добро материално положение.
Данаил Попов се жени за Елена Мирасчиева.
От брака си имат три дъщери.

Данаил Попов се завръща Плевен поради смъртта на брат си (1898).

Данаил Попов е почетен гражданин на Плевен.
Данаил Попов подарява документи, вещи и снимки на комитетски дейци на Плевенския музей и Народната библиотека в София.

Данаил Попов подпомага образованието на млади българи, издаването на вестници.
Данаил Попов дарява читалища, училища и библиотеки.

Данаил Попов умира в дома си в град Турну Мъгуреле на 12 април 1909 г.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…