КАЛЕНДАРЪТ

1-вии януари,
1622-ра година.

Папската канцелария приема 1 януари за начало на годината.
Дотогава начало на годината е 25 март.

КАЛЕНДАРЪТ

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…