КАЛЕНДАРЪТ

1-ви януари.
1947-ма година.

Британската и американската окупационна зона в Германия,
след Втората световна война се обединяват в Бизония.

По-късно Бизония става Федерална република Германия.

КАЛЕНДАРЪТ

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…