ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

31-ви декември.
1880-та година.

Приключва първото официално преброяване на населението в Княжество България.
Установен е общ брой 2 007 919 жители.

Християните са били 2 424 371 или 76.85%.
Мюсюлманите са били 676 215 или 21.43%.

мъже – 1 605 389 души (50,9 %),
жени – 1 548 986 души (49,1 %).

Градско население – 593 547 (18,8 %),
от които мъжете са 51,8 %,

селско население – 2 560 828 (81,2 %),
от които мъжете са 50,7 %.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…