Списание „Хиперион“ е месечно списание за литература и изкуство.
Излиза в София в периода от 1922 г. до 1931 г.
Първият брой на списанието излиза на 1 април 1922 г.
Списание „Хиперион“ е най-голямото българско символистично списание.
Списанието отразява идейните принципи на писателите символисти и модернисти.
Редакционният комитет е в състав Теодор Траянов, Иван Радославов и Людмил Стоянов.
В списанието публикуват свои творби Владимир Димитров-Майстора, Васил Захариев, Иван Милев, Дечко Узунов, Васил Стоилов, Сирак Скитник,
Иван Грозев и др.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

30-ти декември,
1924-та година.

В книжки 9 и 10 на списание Хиперион,
Людмил Стоянов разглежда творчеството на Христо Смирненски.
В сберката му „Да бъде ден“ и по принцип върху тъй наречената „социална поезия“.

„В нея често звучат ноти на истинско негодувание,
но в основата си тя е нетрайна и недействителна,
наситена с памфлетен дух и лишена от художествена мяра.

Геният на мярката е геният на всяко изкуство,
а тя се самоизяжда в пароксизма на една безсилна ярост,
неспособна да различи великото дребното,
впада в прискръбна и неубедителна едностранчивост“.

За стихотворенията на Смирненски като цяло,
Людмил Стоянов казва, че в основата си
„това е политика на политическия девиз, на партийният плакат“
А още Пушкин е писал, че
„политическата поема не ще преживее дълго.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Които папагалстват комунистическите и руските измишльотини за българската история и култура,
са ИДИОТИ!
Като комуниста Борисов!

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…