ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

30-ти декември,
1877-ма година.

Избухва Трънското въстание.
С ръководител капитан Симо Соколов.

Симо Соколов (Войвода Симо, Капитан Симо Грознатовски) е български офицер от сръбската армия.
Симо Соколов е участник в Сръбско-турската от 1876 и Руско-турската война от 1877 – 1878 година.
Симо Соколов е предводител на освободителното въстание в Трънско и Кумановско.
След Освобождението на България Симо Соколов е офицер от българската армия.
Симо Соколов е народен представител в I-во Обикновено народно събрание.

Симо Соколов е роден през 1848 година в село Грознатовци, Османска империя (днес в Западните покрайнини, Сърбия).
Селото Грознатовци е до Су̀рдулица- град в Сърбия, център на община Сурдулица в Пчински окръг.
Разположено е недалеч от границата с България.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…