ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

30-ти декември,
1856-та година.

В едно писмо се известява за вълнения в Търново.
Между поддръжници и многобройни противници на владиката-грък.

Търновчани докарват и селяни от околните села.
Граждани и селяни се стремят да се отърват от владиката-грък.

Движението за сменяване на гръцкото с българско духовенство е повсеместен!
Завладяло е българските духове.

Султанът е принуден да издаде ферман за независима българска патриаршия.
С това и юридически българите се признават за отделен етнос в Османската империя!

Българският Великден тържествува на Босфора!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…