КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ
30-ти декември

„Най кратките думи
„да“ и „не“
изискват
най-дълъг размисъл.“

Видьо Троев

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…