КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ
29-ти декември

„Може да имаш неща,
които никога не си имал,
ако направиш неща,
които никога ни си правил .“

Видьо Троев

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…