ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

27-ми декември,
1342-ра година.

В манастира Свети Иван Рилски,
наемници на сръбския крал Стефан Душан,
убиват монаха Харитон.

Монаха Харитон е бившия местен владетел Хрельо Стефан Драговол.
Хрельо е владетел на областта по средното течение на река Стрема.
Хрельо лавира между България, Сърбия и Византия.
Хрельо избира за свое седалище Рилския манастир.

През 1335г., в Рилския манастир, Хрельо изгражда нова каменна черква, просъществувала до пожара в 1834г.
В Рилския манастир, Хрельо изгражда и една кула, запазена и до днес.

През 1342г., Хрельо отхвърля зависимостта си от Сръбския крал Стефан Душан
и признава върховенството на византийския император Иоан IV-ти Кантакузин.
Кантакузин дава на Хрельо титлата кесар.

В последствие, заплашен от сключения сръбско-византииски съюз,
Хрельо приема монашеството под името Харитон.

Но Хрельо е разпознат и убит от наемник на Сръбския крал Стефан Душан.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…