ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

23-ти декември.
910-та година.

Умира Наум Охридски.
На смъртният си одър приема последен монашески сан.

Наум е един от най-близките и предани сподвижници на братята Кирил и Митодий.
Св.Св.Кирил и Методий, заедно с Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий са известни и под името Свети Седмочисленици.

В житие, писано не по-късно от 940г., Наум е назован „брат, другар и състрадалец“ на Климент Охридски.

Наум съпровожда Кирил и Митодий в мисията им в Моравия, която е населена предимно с българи.

Наум съпровожда Кирил и Митодий в пътуването им до Ватикана.
Наум е един от тримата ученици, ръкоположени за свещеници във Ватикана.
Във Ватикана , Наум създава на латински, знаменитият канон, открит и преведен на български от Стефан Кожухаров.

Наум остава при Методий до смъртта му, а след това отиват при княз Борис Първи в Плиска.
Седем години Наум ръководи Преславската книжовна школа.
Когато в 983-та година Климент е назначен за „пръв епископ на български език“,
Наум заминава за Охрид и поема там учителската дейност на Кирил.

Единството на двете школи се проявява и в тази персонална уния на Климент и Наум.

През 905-та година, с материалната помощ на българския княз Борис Първи,
Наум построява свой манастир в тогавашната Югозападна България.
„На изхода на Бялото езеро“ т.е. Охридското езеро.
Това е днешният манастир „Свети Наум“ в днешната Северна Македония…

Скоро след смъртта си, Наум е канонизиран за светец.

Преп. Наум Охридски бил най-младият от учениците на светите братя Кирил и Методий.
В гр. Девол, Македония,
Наум наставлявал в Христовата вяра, там и починал.
Мощите му, които се намират в храм „Св. Наум“ край Охридското езеро.
Според народното поверие, мощите му са източник на изцерения.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…