ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

23-ти декември.
1876-та година.
в Цариград се свиква Цариградската Посланишка конференция.

Участват:
Германия,
Австро-унгария,
Франция,
Великобритания,
Италия,
Русия,
Турция

Конференцията решава да се създадат две автономни български провинции.
Съгласно официалните протоколи, както следва:

„Източният вилает, който ще има за главен град Търново,
ще бъде съставен от санджаците:
Русенски,
Търновски,
Тулчански,
Врачански,
Сливенски,
Пловдивски /без Султан-Ери и Аха-Челечи/
И от каазите:
Кръклисенски,
Мустафапашовска,
Казъл-агачка

Западният вилает, който ще има за главен град София,
ще бъде съставен от санджаците:
Софийски,
Видински,
Нишки,
Скопски,
Битолски/без двете южни каази/,
една част от Серския санджак/трите северни каази/
И от каазите:
Струмица,
Тиквеш,
Велес,
Костур“

Както се вижда от официалните протоколи на Посланишката конференция,
към земите на днешна България са включени и значителни части от Македония и Беломорска Тракия.

Но…
Русия-българомразката не желае голяма и силна държава по пътя си за Босфора и Дарданелите .
Русия се отмята от подписа си под решенията на Посланишката конференция.
Руската империя обявява война на Османската империя.
1877/78г. Русия окупира българската „Задунайска гебурния“,
като полоса по пътя и за проливите!

Именно БЕЗСРОЧНАТА окупация в Сан Стефанския договор-примирие от 3-ти март 1878г., на българските земи
и именуванито им РУСКА ДУНАВСКА БАЛКАНСКА ОБЛАСТ-ГУБЕРНИЯ,
предизвиква свикването на Берлинският конгрес.

Русия не допуска на Берлинският конгрес, Стамболов, Каравелов, Дядо Славейков, Алеко Богориди или който и да е българин,
за да защитава българските интереси!
Русия налага Северна и Южна автономна област, а не Източна и Западна автономна област,
както е според Посланишката конференция!
Русия русия се отмята от подписа си и налага, въпреки решениета на Посланишката конференци,
извън Северната и Южната автономни области да останат значителни части от Македония и Беломорска Тракия, западните покрайнини,
Добруджа и Бесарабия!

Нещо повече!
Османската империя никога не изпълнява чл. 23 от Берлинския договор!
Руската империя никога не настоява за изпълнението на чл. 23 от Берлинския договор!

чл. 23 от Берлинския договор, урежда отношенията в българските земи,
останали извън Княжество България и Източна Румелия.
Местното население трябва да има широко представителство в особени комисии,
които да изработят органически закони за всяка провинция,
останала извън България.
Високата Порта, преди да издаде необходимите разпоредби за тяхното прилагане,
ще трябва да поиска мнението на назначената в Източна Румелия европейска комисия.

Но със задкулисни договорки между Государя и Султана, никога и никъде не се изработват органически закони,
в населените от българи земи, извън Княжество България и Източна Румелия.
чл. 23 от Берлинския договор никога и никъде не се изпълнява .

Историците, политиците,анализаторите и журналистите,
които папагалстват комунистическият и руски прочит на българската история,
са помияри и дипломирани идиоти!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

„И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.“
Йоанна 8: 32

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…