Докато са „под турско робство“ в Османската империя,
българите си издават вестник в Цариград!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

22-,и декември.
1847-ма година.

С ираде, султанът разрешава издаването на вестник „Цариградски вестник“.
Шест дена преди това и Великото везирство/Министерският съвет-„Високата порта“/ е взело решение,
за издаването на вестник „Цариградски вестник“.

„Цариградски вестник“ е български седмичник, излизал в Цариград от 1848 до 1862 година.
„Цариградски вестник“ е едно от най-сериозните издания на български език от възрожденския печат.

Вестникът е основан от Иван Богоров след спирането на „Български орел“.
Богоров е и негов главен редактор до 1850 година,
след което вестникът се редактира от Александър Екзарх и от Тодор Бурмов.

Освен публицистика и документални географски, исторически и биографични очерци,
в „Цариградски вестник“ се публикуват и художествени текстове.
В подлистници са издадени преводи и български адаптации на множество чужди книги, сред които
„Чудесиите на Робинзон Крузо“ на Даниел Дефо и „Еничерите“ на Мор Йокай.

Във вестника публикуват много от представителите на т.нар. „даскалска поезия“
В „Цариградски вестник“ правят своя дебют и поети като Добри Чинтулов и Петко Славейков.
В „Цариградски вестник“ Йордан Хаджиконстантинов Джинот,
публикува множество статии, бележки и литературни произведения.

„Цариградски вестник“ излиза 15 години- до 1862-ра година.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…