КАЛЕНДАРЪТ

21-ви декември,
1901-ва година.

Италианският радиотехник Гулиелмо Маркони предава радиовълни
от Великобритания до Нюфаундленд (Северна Америка).
Така радиото за първи път е използвано като средство за връзка.

КАЛЕНДАРЪТ

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…