КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ
21-ви декември

„От само себе си
не можем да станем мъдри.“

Паисий Хилендарски

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…