ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

20-ти декември,
1968-ма година.

От тази дата насам
Българската православна църква се води
по тъй наречения поправен Юлиански календар.
С това всъщност се въвежда общоприетият Григориански календар,
както при католиците.
Без да се променят датите на неподвижните празници.

Ето защо на 25 декември 1968г.
православните българи, за пръв път след 1916г.
празнуват Рождество Христово,
празнуват всеки първи януари Васильовден,
празнуват всеки 6-ти януари Богоявление,
празнуват всеки 25-ти март Благовещение и т.н.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…