ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

20-ти декември,
1881-ва година.

В Дряново се ражда Стефан Йончев.

Стефан Йончев е един от първите литературни критици и публицисти.
Литературно-творчески и критични статии Стефан Йончев печата в списание Ново време.
Стефан Йончев печата хумористични стихотворение в Жлъч и смях.
Стефан Йончев печата хумористични стихотворение в Смях и сълзи-
седмичен вестник за сатира.
Смях и сълзи е едно от първите художествено-хумористични периодични издания в Нова България.

Под различни форми и редакции Смях и сълзи се издава и до днес.

Защото
„Светът е оцелял,
защото се е смял“
/Радой Ралин/

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…