ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

20-ти декември,
1906-та година.

В писмо с днешната дата
Пейо Яворов се опитва да убеди своя приятел Петко Тодоров,
е съпротивата на семейство чорбаджи Юрдан Тодоров
против любовта на поета и Минка Тодорова е напразна:
„Бъдете малко психолози, при моите и нейните обстоятелства.
За един момент-година-две-пет,
вие можете да я накарате
не само да повярва, че не ме обича,
но и че ме мрази.
В следния момент обаче сърцето и ще се пробуди
и ще заплаче с кървави сълзи.“

Болката на Яворов по Мина Тодорова,
починала през юли 1910г. в Париж,
ражда драмата „В полите на Витоша“.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…