ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

19-ти декември,
1894-та година.

Минава на второ и трето четене и се приема
Нов закон за Висшето училище.

Според новия закон,
целта на училището е
„да дава по-високо образование по разните клонове на науката“.
Прокарва се разделението на факултети, тогава три:
-историко-филологически
-физико-математически
-юридически

Предоставя се на Министерството на народното просвещение,
в съгласие с Министерския съвет
„да открие по нататък, според нуждите,
богословски и медицински факултет“
Курсът ще трае от три до четири години,
с изключение на Медицинския факултет,
който може да бъде и повече от четири години.

Училището се възглавява от ректор,
избиран между редовните професори, в края на учебната година.
Начело на факултетите ще стоят декани,
избирани между редовните преподаватели, едновременно с ректора,
и то от всички преподаватели на факултета.

Предвиждат се като персонал редовни и извънредни професори и доценти-
всички назначавани от министъра,
след като вземе мнението на Академичния съвет.
Той трябва да предложи на министъра по трима кандидати за всяка позиция!

Урежда се положението и на студентите.

С това уредбата на Висшето училище
се доближава още повече до организацията и автономността на чуждите университети.
За образец се взема типът немски университет.

Всичко това е погазено от комунистите в социалистическият концлагер НРБ.
Блестящи учени са уволнени, някои от тях и убити!

Наред със старите буржоазни професори са назначени
полуграмотни преподаватели по идеологически дисциплини!

Днес България е с най-много професори в света, на глава от населението!
Първенец са т.н. библиотекари на Митьо Гестапото.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…