ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

19-ти декември,
1901-ва година.

В Разград се ражда Димитър Ненов.
Пианист, композитор и педагог.

След завършване на архитектура в Дрезден,
Димитър Ненов учи композиция и пиано
в Дрезден, Закопане, Полша и Болоня,
където се дипломира.

Димитър Ненов е преподавател и професор в Държавната музикална академия.

Димитър Ненов е автор на много композиции.

Димитър Ненов е починал
30 август 1953 г., на 51 години.
В София.
В концлагера НРБ-16та ССР.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…