ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

16-ти декември,
1847-ма година.

Протоколно решение на Великото везирство в Цариград.
Разрешава се издаването на вестник.
По просба на Василаки Великов.
Така се ражда Цариградски вестник.

Цариградски вестник започва да излиза на 1 януари 1848г. и спира на 28 декември 1862г.

Първите две години, редактор на Цариградски вестник е Иван Богоров.
През следващите 12 години редактор на Цариградски вестник е Александър Екзарх.
Един брой на Цариградски вестник излиза под редакцията на Тодор Бурмов,
който е първият министър-председател на България,
след учредяването и на 1 юли 1878г. на Берлинският конгрес.

Цариградски вестник допринася твърде много за културното обособяване
и за националното осъзнаване на българският народ.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Тези, които папагалстват комунистическият и руският прочит на българската история,
са ИДИОТИ!

По същото време, когато робът-мужик в Руската империя,
е спял със животните и е бил продаван като добитък,
българите са издавали свой вестник!

И то в Цариград!
В сърцето на Османската империя!
ФАКТ!

Народ, който не знае историята си , е паплач!
Тези историци и журналисти,
които продължават да папагалстват
комунистическия и руски прочит на българската историята
са дипломирани идиоти и помияри!

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…