ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

16-ти декември,
1888-ма година.

В София се открива театър Основа.
С драмата „Хубавата Сидония“.
В едно дървено помещение, побиращо до 350 души.

Трупата е съставена от членове на Пловдивската театрална трупа.

Когато се построява Славянска беседа,
представленията се изнасят в новата зала,
а драматичната трупа се нарича вече Сълза и смях.

Със заповед от 14 юли 1903 г. министър д-р Ив. Д. Шишманов назначава комисия,
която да подготви предложение за постройка на сграда за Народния театър в София.
Народното събрание взима решение и с Указ на княз Фердинанд I се отчуждава терен
на мястото на бившия дъсчен театър „Основа“,
където през юни 1904 г. започва строежът на сградата на Народния театър „Иван Вазов“.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…