ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

14-ти декември,
1874-та година.

Османската империя.
В Пирдоп.
Ражда се Никола Пушкаров,
родоначалникът на българското почвознание.

Никола Пушкаров завършва Естествена история в СУ „Климент Охридски“.
Никола Пушкаров е основател на агробиологическата почвоведска секция на БАН.
Никола Пушкаров е автор на над 80 научни труда.

Научноизследователският институт по почвознание в София,
носи неговото име.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…