ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

14-ти декември,
1957-ма година.
В София.

Умира Михаил Герасков

Михаил Герасков е роден на 17 октомври 1874 г. в Берковица.
През 1881 г., Михаил Герасков влиза в първоначално училище в родния си град, а от 1885 г. и в местното третокласно училище.
По-късно Михаил Герасков учи в трикласното педагогическо училище в Лом.

От 1891 до 1906 г. Михаил Герасков е учител в Кутловица, Берковица, София, Айтос, Карнобат и Брезник.

Михаил Герасков е повлиян от идеите на народничеството,
а по-късно и от тези на френските и немските социолози.

Михаил Герасков първоначално завършва философия и педагогика в Цюрих.

Между 1900 и 1903 г. Михаил Герасков е председател на Българския учителски съюз.
По това време Михаил Герасков е редактор на редица вестници като
„Съзнание“ (1901 – 1903),
„Учителска мисъл“ (1903 – 1907)
„Учителска борба“ (1905 – 1909).

През 1912 г. Михаил Герасков защитава дисертация на тема
„Die sittliche Erziehung nach Herbert Spencer unter Berücksichtigung seiner Moralphilosophie und Entwicklungslehere“
(Нравственото възпитание при Хърбърт Спенсър при съблюдаване на неговата морална философия и учението за развитието).

През 1914 г. Михаил Герасков става учител във Враца, а след това Михаил Герасков е директор на местните мъжка и девическа гимназии.

Михаил Герасков преподава по социално възпитание във Висшата женска социална школа.

От 1923 г. Михаил Герасков е хоноруван доцент в Софийския университет.
През 1924 г. Михаил Герасков става доцент.
От 1927 Михаил Герасков е извънреден професор в университета до 1 октомври 1940 г.
Там Михаил Герасков чете лекции по дидактика, педагогическа психология, психофизически основи на обучението,
социална психология, история на дидактиката, методика на природо-математическото обучение, методика на философската пропедевтика.

Същевременно Михаил Герасков е главен инспектор по философска пропедевтика и технически предмети
към Министерството на народното просвещение.

Личният архив на Михаил Герасков се пази в Софийски университет,
в Университетския архив във фонд № 34
и съдържа 125 архивни единици .

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…