От 00.00.00. часа на 01.01.2021 година!
До 14:38 часа на 13.12.2021 година!

На публикациите в Клуб Илия Минев са направени точно 15 634 прегледа!
От 6 256 посетители!
Те са отбелязали 1 581 харесвания.

Вероятно не всички са били съгласни с всичко в публикациите!

Но веруюто на Клуб Илия Минев е:
„Не съм съгласен с това, което казваш, но докато съм жив ще защитавам правото ти да го казваш.“
/Волтер/

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…