КАЛЕНДАРЪТ

13-ти декември,
2002-ра година.

Разширяване на ЕС.
Европейският съюз обявява, че
Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения
ще станат пълноправни членки на съюза.
На 1 май 2004.

КАЛЕНДАРЪТ

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…