КАЛЕНДАРЪТ

13-ти декември,
1981-ва година.

Генерал Войчех Ярузелски въвежда Военно положение в Полша.
Забранен е профсъюзът Солидарност.

Но разпадът на СССР
и социалистическият концлагер е необратим!

КАЛЕНДАРЪТ

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…