ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

13-ти декември,
1880-та година.

Със закон се поставя началото
на преброяванията на населението
в Княжество България.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

След трите мандата на ОПГ-ГЕРБ и комуниста Борисов
демографската картина на България е ужасяваща!

Според НСИ българите ежегодно са се стопявали ежегодно с 40 000!
Ежегодно заличаваните селища от картата на България
над 100!

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…