Личното здраве е най-безценното на човека!
Затова и Личното здраве е отговорност лично на човека!

Конкуренцията и в общественото здравеопазване
е решаваща за качеството му !

В Германия има 20 ЗОК конкуриращи се за пациенти и за лекари!
В Канада освен НЗОК, всяка провинция си има ЗОК!

В България продължава да бъде по-социалистически една единствена
бездънна НЗОК!
Затова и здравеопазването е ужасяващо по социалистически!
България е последна в ЕС по продължителност на живот!
България е последна в ЕС по качество на лечението!

Ще има ли реформи в здравеопазването?
Ще има ли конкуренция и в здравеопазването!
Или ще ни баламосват, че болниците били търговски дружества!

Не!
БОЛНИЦИТЕ НЕ СА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА!

Болниците са регистрирани по търговския закон!
А по кой закон да са регистрирани?
По закона за регистрация на спортни дружества?
По закона за регистрация на партиите?
По закона за регистрация на читалища?
По кой закон по-точно?

Няма закон за безконтролно харчене на обществени средства, нали?

Като старите ли са новите?
По изборите ще ги познаете!
И по реформите!

ИЗБОРИТЕ

Ще продължи ли подмяната на промяната?
Като старите ли са новите?
По изборите ще ги познаете!

Вече 33 години в България не се извършиха никакви
СЪЩЕСТВЕНИ реформи!

Въпреки демократичната Конституция,
България продължава да бъде
олигархична и партократична,
а не демократична държава!

Най-важната реформа!

Реформиране на изборното законодателство!
В съответствие с чл.1ал.3, чл.6.ал.2, и чл.67.ал.1. и ал.2. на Конституцията на РБ!
-с активна регистрация, без фалшиви мъртви души в избирателните списъци!
-с дистанционно гласуване, включително и гласуване по пощата!
-С премахване на прагът на преференциите и избираемите места!
-При избори, гласът на неотбелязалият преференция да се счита за невалиден!
А не да се приписва на водачът на партийната листа, като се предрешава изборът му!

Властта във всяка държава се решава на изборите!
Дали властта ще принадлежи на народа или на партокрацията и олигархията,
се решава от изборното законодателство!

То правеше разликата между ГДР и ГФР!

На парламентарните избори,
ще продължаваме ли като овце,
да гласуваме за партии,
а не за депутати?

Спешно реформиране на изборното законодателство!
В противен случай,
България, макар и в НАТО,
ще си остане партократична и олигархична държава!
На дъното на ЕС!
С руска енергийна примка на шията!

Като старите ли са новите?
По изборите ще ги познаете!
И по реформите!