ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

10-ти декември,
1878-ма година.

Основана е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София.

Само няколко месеца след учредяването на България
на 1-ви юли на Берлинският конгрес!
Макар и разделена на две, по настояване на Русия:
-Княжество България.
-Източна Румелия.

Много от исконно българските земи,
също по настояване на Русия, също остават извън пределите на България.

Русия и до днес
вижда в силна България,
пречка за осъществяване на вечната си мечта!
Завладяването на Цариград и проливите:
Босфора и Дарданелите.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Тези журналисти, които папагалстват
комунистическият и руският прочит на българската история,
са ИДИОТИ!

Макар и в ЕС и НАТО,
България е на 111-то място
по свобода на медиите!
След повечето африкански държави!

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…