ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

8-ми декември.

Честит празник на всички студенти!
На всички бивши, настоящи и бъдещи!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…