Думата пиратство идва от гръцката pyros – огън.
Пиратите често изгаряли всичко след себе си.
За да не оставят веществени доказателства.

Нещо, което пиратът Гешев е направил,
като прокурист на КТБ!

Пачките не са само в чекмеджето на шкафчето!
Фотографирани от жената,
която Борисов знаел коя е.

Но ортакът му Гешев не казва коя е Мата Хари…

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…