ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

8-ми декември,
1874-та година.

Излиза първият брой на в. Знаме.
С редактор Христо Ботев.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…