КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ
8-ми декември

„Никога не режи това,
което можеш да развържеш.“

Жозеф Жубер

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…