КАЛЕНДАРЪТ

8-ми декември.

Най-важният будистки празник!
Ден на просветяването на Буда.

От хиндуизма и будизма
водят началото си всички теологични религии!

Буда, Моисей, Христос и Мохамед
са най-великите духовни водачи
на човечеството.

КАЛЕНДАРЪТ

,,Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…