КАЛЕНДАРЪТ

7-ми декември,
43 пр.н.е.

Починал е Цицерон.

Марк Тулий Цицерон е римски държавник.
Най-прочутият оратор на Рим!
Адвокат, писател, философ и консул.

Известен е като най-големия стилист на латинската проза.

Заедно с това е бил и важен фактор в много от най-значимите политически събития на своето време.
Роден е на 3 януари 106 г. пр. Хр. в Арпинум, Лацио.

Цицерон пише „За държавата“ и „За законите“ по модела на Платоновите „Държавата“ и „Закони“.
И в двете книги се разглежда най-добрата държава, нейните правни и нравствени основания, както и най-добрия държавник.

Цицерон е публикувал повече от 100 речи, политически и съдебни, от които до нас са достигнали 58.
До наши дни са оцелели също и 19 трактата по риторика, политика и философия,
по които са се учили на ораторско изкуство поколения юристи.
Освен това са съхранени и повече от 800 писма на Цицерон,
съдържащи много биографични сведения
и много ценна информация за римското общество
от края на републиканския период.

КАЛЕНДАРЪТ

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…