ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

7-ми декември,
1905-та година.

Въз основа на доклад от Физико-математическия факултет,
Петър Бакалов, Димитър Табаков и Захари Караогланов се приемат за асистенти
съответно по геология, математика и химия.

И тримата минават по всички стъпала на научното поприще
и стават професори в Софийския университет.
Всеки от тях допринася не само за подготовката
на подрастващите геолози, математици и физици в България,
но оставя и ценни проучвания в своята област.
И тримата са стипендианти на университета,
изпратени на специализация в чужбина.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…