ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

7-ми декември,
1888-та година.

Стефан Стамболов,
като временен заместник на министъра на просветата Георги Живков,
внася в Народното събрание закон за Висшето училище.

Висшият педагогически курс се превръща във Висше училище.
Това ще има огромно практическо и етическо значение.

По късно, самият Георги Живков,
верен съратник на Стамболов,
внася в НС Закон за народното просвещение.
Започва да се издава
Сборник за народни умотворения, наука и книжнина.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…