ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

7-ми декември,
1911-та година.

В село Патреш, Великотърновско.
Ражда се Пенчо Пенев.

Театроведът Пенчо Пенев е професор от 1951г.
Пенчо Пенев е автор на четири томна история
на българския драматичен театър.

Пенчо Пенев умира през март 1968г.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…